bedre bestyrelse

Bedre bestyrelse

Drømmer I om en kreativ og effektiv bestyrelse, hvor I har de nødvendige ressourcer og den rette mængde energi?

Bestyrelsesarbejde skal være sjovt. Generalforsamlingen er lige overstået, og I skal igang med de mange opgaver, som nu ligger på jeres skuldre. De fleste bestyrelser kaster sig med fornyet energi straks over arbejdet. Men inden I får set jer om, er I endt som tordenskjolds soldater. Medlemmerne forventer, at I gør jeres arbejde godt, uden nødvendigvis at give jer ret meget konstruktiv feedback. Internt frustreres I over, at Martin er så pernitten, og at Emma altid smider nye ideer på bordet, som vil kræve endnu flere ressourcer, som I ikke har.

En styrket bestyrelse

Med konceptet “bedre bestyrelse” besøger jeg jer en halv dag, hvor jeg hjælper jer med at gøre bestyrelsesarbejdet sjovere. I bliver klogere på, hvem I er som bestyrelse. Vi sætter fokus på, hvilke styrker i besidder, og hvilke styrker I skal hente hos medlemmerne. Styrkerne kan I læse mere om på Via Strengths, hvor I også har mulighed for at tage en gratis styrkeprofil. I får en konkret “opstartskasse”, som kan bruges hver eneste gang en ny bestyrelse starter op i jeres forening. På den måde kan “Bedre bestyrelse” bruges igen og igen.

Et stærkere team og en klar retning

Efter besøget står I tilbage med et klart billede af, hvilke ressourcer netop I har, og hvordan de særlige styrker I hver især besidder kan bidrage til det samlede bestyrelsesarbejde. I får nogle konkrete metoder og værktøjer til at inddrage jeres medlemmer endnu mere.

Et team arbejder allermest effektivt når alle i teamet har det samme billede af, hvad vi kæmper for. Hvad er netop jeres bestyrelse sat i verden for? Hvad forventet medlemmerne af jer og hvad forventer I selv?

Gennem feedforward og styrkebilleder skaber vi den fælles vej og det fælles mål der gør, at I som bestyrelse kommer til at elske bestyrelsesarbejde.