Feedforward

Feedforward

Feedforwards hjælper os til at forudse og forventningsafstemme, inden vi går ind til en svær opgave.

Kender du det? Du kommer ud fra samtalen eller mødet og tænker: “Hvordan nåede vi hertil? Hvorfor sagde jeg ikke ..?”

Fordelen ved feedback er, at vi forhåbentlig kan lære noget af det, der er sket. Fordelen ved feedforward er, at det hjælper os med at skue ind i fremtiden. Hjælper os til at forstå os selv ind i en kontekst.

Feedforward som redskab er godt til at lære sig selv bedre at kende som medarbejder, til at blive bedre til at reagere på forskellige situationer, som jeg tidligere har drømt om, når episoden er forbi samt til at styrke teamet. Til at give en forståelse af, hvad vi hver især i teamet er gode til, og hvordan vi kan udnytte det bedst muligt. Til at arbejde med, hvordan vi kan lære og stjæle hinandens styrker.

”Mine kolleger og jeg havde stort udbytte af kurset. Specielt styrkekortene var et godt værktøj til samtaler, der gav mening for os i vores daglige arbejde. Vi har altid arbejdet godt sammen; dog medførte Henriettes kursus, at vi kom endnu tættere på hinanden. Vi blev dermed mere robuste til at klare de mange udfordringer, der hører med til højskolelivet.”

Ole Vestergaard, Hedensted, højskolelærer på Castberggård