Kirketolkning

Få kendskab til kirkens terminologi og hvordan du som tolk bliver rustet til denne tolkedisciplin.

Kirketolkning – En tolkedisciplin

Få kendskab til kirkens terminologi omkring opbygning af rum, år og liturgi. Viden som kan danne ramme for tolkefaglige refleksioner og dispositioner, såsom placering i rummet, samarbejde med kirkens faggrupper, samt relevant og frugtbar forberedelse.

Tid og sted

Kirker max 30 min fra København H ( Afsløres snarest)

Datoer

Torsdag d. 09/02 kl.10.00-16.00

Fredag  d. 10/02 kl.10.00-16.00

Fredag  d. 03/03 kl.10.00-16.00

Lørdag  d. 04/03 kl.10.00-16.00 

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til tegnsprogstolke, som ønsker bredere indsigt i kirketolkning som disciplin.

Form

Et kursus med max 16 deltagere, opbygget af fire moduler:

Dag 1: Teori med præstens øjne samt et bruger og tolkeperspektiv

Dag 2: Forberedelse og praksistræning i samarbejde med udvalgte præster

Dag 3: Prøvetolkning i sikre rammer – Fire kirkelige handlinger; dåb, konfimation, vielse og begravelse

Dag 4: Feedback på prøvetolkningerne og efterfølgende “Vugge til grav” gudstjeneste evt med deltagere

Kursusindhold

På kurset får du undervisning i kirkerummet, personalegrupper i kirken, kirkeåret, liturgi og gudstjenestens køreplan. Derudover introduceres du til strategier for fordeling af forberedelsesressourcer forud for tolkningen samt brugbare redskaber på nettet. Praksistræning består i at træne forskellige kirkelige handlinger, for til sidst at gennemføre en prøvegudstjeneste.

Undervisere

Mette Gautier, præst og tegnsprogstolk

Brit H. Andersen, Tolkebruger og aktiv i kirkesammenhæng

Henriette Bisgaard, tegnsprogstolk og kirketolk