Møder med mening

Starter jeres møde til tiden? Er formålet med mødet klart? Er det de rette personer, som deltager i mødet, og er jeres diskussioner fokuserede og løsningsorienterede? Får I fordelt ansvaret for opgaverne, og tør I tage beslutninger? Er mødet velforberedt med en tydelig ramme eller dagsorden, og har I selv forberedt jer til mødet? Vigtigst af alt: Går I fra mødet mere motiverede, end da I kom? 

Hvis I kan svare ja til ovenstående, så er I virkelig godt på vej til at skabe møder med mening. 

Forskning viser, at medarbejdere mener, at 21 % af den tid, de bruger på mødeafholdelse, er spildtid. 

“Møder med mening” er et koncept, som sætter spot på, hvordan jeres møder får mere værdi for alle deltagere.