Møder med mening

Starter jeres møde til tiden? Er formålet med mødet klart? Er det de rette personer, som deltager i mødet, og er jeres diskussioner fokuserede og løsningsorienterede? Får I fordelt ansvaret for opgaverne, og tør I tage beslutninger? Er mødet velforberedt med en tydelig ramme eller dagsorden, og har I selv forberedt jer til mødet? Vigtigst af alt: Går I fra mødet mere motiverede, end da I kom? 

Hvis I kan svare ja til ovenstående, så er I virkelig godt på vej til at skabe møder med mening. 

Forskning viser, at medarbejdere mener, at 21 procent af den tid, de bruger på mødeafholdelse, er spildtid. 

“Møder med mening” er et koncept, som sætter spot på, hvordan jeres møder får mere værdi for alle deltagere.