Styrker med stil

Når styrker går hånd i hånd med personlighedstests

I det her koncept vælger jeg at kombinere noget af det systemiske med nogle mere håndfaste test. Her får jeg hjælp af Tanja Lindeneg, som hjælper mig med at afdække jeres læringsstile. Derudover arbejder vi med styrkeprofiler og MBTI tests.

Det som fungerer godt ved at kombinere tests med  styrkebaseret udvikling og feedback er, at de kasser som testene putter os i, kan hjælpe os til at sætte fokus på vores forskelle og ligheder i et team. Det kan hjælpe os til at forstå hvorfor nogle mennesker irriterer os grænseløst, mens samarbejdet glider smertefrit med andre.

Når vi anskuet os selv i “kasse-perspektivet”, kan den styrkebaserede tilgang hjælpe os til ikke blot at leve med vores forskelligheder, men endda udnytte dem til teamets fordel.