SIGN-modellen

Hvis du vil have succes, må du granske i, og dyrke dine succeser. Sådan siger Marcus Buckingham, som er en af forfædrene til den styrkebaserede tilgang. 

Ville det ikke være vidunderligt, hvis du selv kunne navigere i en retning som gør, at de fleste af dine opgaver løses med en Yes-følelse? Det kan du, hvis du bliver ekspert på dit indre SIGN-kompas.

Med SIGN-kompasset bliver du bevidst om, hvilke opgaver der dræner dig, hvilke du lykkes med, og hvilke der giver dig god energi. 

Forud for en opgave du skal løse, så brug dit SIGN-kompas og spørg dig selv om din SIGN-værdi er høj for denne opgave. Prøv så vidt muligt at løse de opgaver der giver dig størst SIGN-værdi. Det er også en fordel for din arbejdsgiver, fordi det er her du er den bedste udgave af dig selv, og derfor leverer mest værdi til virksomheden.


Succes

Er dette en opgave som jeg har succesfuld erfaring med?

Er der dele i opgaven jeg før har følt mig succesfuld med?

Har jeg en forventning til, at jeg kan få succes med denne opgave?

Instinct

I hvor høj grad er du draget af denne opgave?

Ved du instinktivt hvordan du skal tilgå opgaven?

Er det en opgave du næsten ikke kan sige nej til?

Har du tidligere positive erfaringer der gør, at du drages af denne opgave?

Growth

Hvor naturlig og spændende virker denne opgave for dig?

Har du en forventning om, at det bliver en opgave hvor du er i flow, og tiden flyver afsted?

Need

Hvilken følelse forventer du at stå tilbage med når opgaven er løst?

I hvor høj grad vil denne opgave gøre, at du føler dig energifyldt, stærkere, gladere og mere tilfreds efter opgaven?