Supervision

-Er en lærings- og udviklingssamtale, som understøtter faglig udvikling og kvalitet i professionsudøvelsen. Den sætter fokus på personlige og faglige aspekter samt cases fra egen praksis. Supervision sigter mod at skabe overblik og klarhed omkring egne styrker. Dernæst at sætte retning, skabe perspektiver og læring, samt ideer til punkter at være opmærksom på i fremtiden. Supervision er en værdifuld indsats, som styrker menneskers faglighed og  trivsel. Når rammer og forventninger er tydelige, kan supervision bidrage til faglig udvikling, og klarhed i svære situationer.

Jeg udfører både individuel og gruppevis supervision til tegnsprogstolke.

Min supervisionstilgang er styrkebaseret. Mit fundament bygger på mange års erfaring med supervision, og tager afsæt i en systemisk forståelse, narrativ teori og styrkebaseret feedback. Jeg arbejder udfra et mindsæt om, at vi skal sætte fokus på det der styrker, og det der virker. Gennem videoanalyser, observation og samtale, er det min opgave, at du/I får øje på, hvad I mestrer og hvilke områder I kan handle på for at blive endnu dygtigere.

Individuel supervision

Individuel supervision er en proces, hvor du sætter udvikling i system, og kigger på dig selv udefra i samarbejde med supervisor.

Gruppesupervision

Gruppesupervision skaber vidensdeling på tværs og optimerer jeres fælles faglige kommunikation. Gruppesupervision sætter fokus på individets og gruppens styrker, og giver løsnings- og handlemuligheder. Også gruppesupervision faciliteres af supervisor.“Henriette skulle supervisere mig på en tolkeopgave. Og er der noget mere nervepirrende end at en dygtig og erfaren tolk skal supervisere en?! Men Henriette fik mig til at føle mig tilpas fra start. Jeg følte ikke, der var en, der sad og tog noter om, hvordan jeg udførte mit arbejde, og den feedback jeg fik, gjorde mig opmærksom på mine styrker. Det var konstruktivt, det jeg fik, og jeg kan bruge det den dag i dag.”

Dorthe Nuunu Rasmussen, København, tegnsprogstolk i TegnBi