Trivsel

Vi kan lave nok så mange måltal, grafer og sygefraværsstatistikker, men det rykker ikke ved, at de bedste medarbejdere er dem, som er i trivsel.

Trivsel/mistrivsel på en arbejdsplads kan skyldes mange faktorer, og nogle af de redskaber, som kan bruges til at afdække, hvad der skaber trivsel for den enkelte, er MU-samtaler, trivselssamtaler, styrkebaseret udvikling, supervision og teamsamarbejde.

Hvis I ønsker at sætte fokus på trivsel, kræver det en del forudgående aftaler, hvorefter vi sammensætter en fremgangsmåde for trivselsarbejdet.