Styrkebaseret feedback

Feedback – brændstof til god trivsel
Lær om hvad det vil sige at give styrkebaseret feedback, og bliv bedre til, både at give og
modtage feedback. Styrkebaseret feedback skaber motivation, selvtillid, energi og lyst til
kontinuerligt at gøre hinanden bedre. På kurset får du inspiration og værktøjer til at arbejde
konstruktivt med styrker og handlepunkter, samt læring om din egen feedbackstil.


Deltagerprofil
Kurset henvender sig til tegnsprogstolke, der ønsker at blive bedre til:
● At give og modtage feedback og gøre det på en måde, så begge parter går styrket
fra samtalen.
● At opnå og bevare succes med egen udvikling, på grund af et fokuseret mindset på
de forandringer, du ønsker at se.
● At udvide egen horisont og forstærke tilliden til kolleger/co-tolke.
● At kommunikere skarpere omkring feedback, og være mere fagligt involverende.


Udbytte
Efter kurset har du:
● Et helt konkret redskab til at give styrkebaseret feedback til kolleger og co-tolke.
● Viden om hvorfor feedback ikke altid er gavnligt.
● En klar fornemmelse af, hvordan du fremover, kan få feedback, som styrker dig.


Indhold
På kurset får du en introduktion til teorien bag styrkebaseret feedback og
mesterlæremodellen. Vi arbejder praksisnært med at øve den styrkebaserede feedback ved
hjælp at konkrete tolkninger, og udfra deltagernes egne feedforwards.

Form
Et kursus med max 20 deltagere, opbygget af to moduler, som foregår på to hverdage.
Kursets mål er at inspirere og involvere gennem en vekselvirkning mellem teori og praksis.