Styrkebaseret udvikling

Styrkebaseret udvikling, SBU

At arbejde med styrkebaseret udvikling i en organisation eller et team er en on-going proces, som kræver vilje og vedholdenhed.

Processen skal helt ind under huden på hver enkelt medarbejder, før det virkelig virker, og det kræver, at I har mod til at være ærlige overfor hinanden.

Styrkebaseret udvikling er ikke en roseklub, hvor vi bare lukker øjnene for det, som ikke fungerer. Det er en måde at vælge at anskue verden på, hvor I sætter fokus på alt det, der fungerer godt, og får det til at vokse.

 

 

“Henriette har ledt os gennem en dag, hvor medarbejdernes styrke var i fokus. Hun er kompetent, og har en solid faglig tilgang til arbejdet med det styrkebaserede. Det at få alles styrker bragt i spil, både i det individuelle arbejde, men også i teamarbejdet har gjort en mærkbar forskel for os. Det er meget motiverende og en tydelig drivkraft, at vi har fokus på hinandens og egne styrker. En god måde at komme fejlfinderkulturen til livs.”

Solveig Højgaard, Hedensted, højskoleforstander på Castberggård